La fotografia moderna

Demà, dia 13 de novembre per la tarda,  comentaré al MACBA la part de l’exposició «Arxiu Universal» dedicada a la fotografia com a document social i com a eina de recerca. Segons la web de l’exposició, la sala tercera:

explora la noció de la fotografia com a eina per a les ciències socials i per a la creació d’arxius d’imatges en projectes històrics. Des de la Mission Héliographique del 1851 fins a la Mission de la DATAR de la dècada de 1980, aquestes campanyes o missions fotogràfiques suposen la formalització del que podem entendre com el projecte o la utopia de la fotografia en la cultura moderna: la traducció de la infinita varietat del món a un ordre racional a través de l’arxiu. Així es constitueix un fons d’imatges classificades i accessibles universalment.  Dins d’aquest àmbit, s’aprofundeix en diversos casos concrets. El primer tracta de la indissociable relació entre l’antropologia i el documental, que queda reflectida en els llibres pioners de Margaret Mead i Gregory Bateson, el projecte britànic Mass Observation, les imatges rurals de les Misiones Pedagógicas o els tipus d’Ortiz-Echagüe a Espanya.

En concret, jo em concentaré en l’obra fotogràfica i cinematogràfica de Margaret Mead i Gregory Bateson a Bali i la seva relació amb les seves concepcions teòriques i experiència estètica. Mmm… sona molt sèrios, però no ho serà, Bateson i Mead eren investigadors apassionats.